Materijali

Pristup materijalima omogućen je upisanim polaznicima e-škole.

Polaznik može pristupiti materijalima samo onih predmeta ili paketa za koje je upisao pripremu.

Svi nastavni materijali prilagođeni su ispitnom katalogu državne mature u godini u kojoj polaznik upisuje pripreme za državnu maturu.

Naši nastavni materijali su, baš poput nas, inovativni, moderni, zanimljivi i u digitalnom formatu, previđeni za što lakše stjecanje znanja i pripremu za najvažniji ispit u vašem dosadašnjem školovanju!